2012. július 16., hétfő

Három hír egyben a letartóztatásokról !

A Fény Galaktikus Szövetségének üzenete 
2012. 07. 07.

A letartóztatások és a média sajtóvisszhangCopyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Message from the Galactic Federation of Light 7/7/12 ‘The Arrests & Media Coverage’


Igazságot szolgáltatnak egész világotokon, amint olvasod ma ezeket a sorokat. A letartóztatások folynak és a lények, akik bűncselekményeket követtek el a Föld lakossága ellen, egyenként kerülnek őrizetbe a világ összes szegletében. Mi, a Fény Galaktikus Szövetsége, figyelemmel kísérjük ezeket a helyzeteket, és figyeljük a haladást, amit a tűzvonalban lévő férfiak és nők tesznek. Nagy örömmel jelentjük, jól haladnak és folyamatosan, és látjuk ez a lendület nem hagy alább, inkább egyre nagyobb az intenzitása, ahogyan egyre többen kerülnek az igazságszolgáltatás elé azok közül, akik összeesküdtek az emberiség ellen – mely mindig is elkerülhetetlen volt számukra.

Szeretnénk látni ezt a lendületet felerősödni azáltal, hogy megosztjátok ezt, és az összes ezen letartóztatásokra vonatkozó információt mindenről, és a hatalmas előnyökről, amik várják az emberiséget, amint elegendő számú ilyen letartóztatás kerül elkönyvelésre – ahogyan ti mondanátok.

Szeretnénk látni, hogy többen – a mi Fénymunkásaink – megosztjátok és megvitatjátok ezen híreket, és tájékoztatjátok fivéreiteket és nővéreiteket, akik még nem hallottak ezen eljárásokról, valamint mindenkit, aki előre látta a letartóztatásokat, azonban nem hallott arról, hogy valóban megkezdődtek.

Szeretnénk egyértelművé tenni, ezek a letartóztatások ténylegesen zajlanak, és nem fejezhetjük ki magunkat ez ügyben ennél világosabban, nem számít ha az ellenkezőjéről tudósítanak, mivel jelentősen bővült kiterjesztett látómezőnk van, és tisztán látjuk, mi történik az első vonalban, és hogyan zajlik az egyik letartóztatás a másik letartóztatás után a klikk tagjai és munkatársaik ellen, amit lazán úgy hívtok, a titkos szövetkezés [cabal].

Szeretnénk látni, hogy felveszitek a lendületet, és érezzük ez a lendület erőre kap, amikor ezen esemény hírei elkezdenek végigsöpörni, mint egy hullám az internetes közösségeiteken. Ez most a ti feladatotok. Szeretnénk, hogy segítsetek felépíteni ezt az információ hullámot és el kívánjuk újra mondani, nem hagyunk benneteket hátra „tartani a zsákot” mint ahogyan az volt, mert nem vagyunk érdekeltek abban, hogy hamis, félrevezető, vagy pontatlan információkkal lássunk el benneteket. Mi – úgy mondhatnánk – üzleti információkban utazunk az információs szakterületen. Azért vagyunk itt világotokon, hogy segítsünk a fényt felszítani, és a fény információ. Fénymunkások vagytok, azonban mondhatjátok úgy is, információs munkások /infómunkások/. Ez az, amik vagytok, ezt végzitek és mindannyian nagyon jól csináljátok. Amennyiben nem, akkor nem választottak volna benneteket ki arra, hogy itt legyetek, és ez vonatkozik mindenkire, aki olvassa és együtt rezeg ezekkel, és más hasonló üzenetekkel.

Fénymunkások vagytok. Lehet, hogy még nem ébredtetek rá, vagy nem találtátok meg a módját, hogy ezt elhiggyétek, de ha követitek ezeket a szavakat, és együtt rezegtek velük, akkor Fénymunkások vagytok, Teremtőnk és közös küldetésünk szolgálatában vagytok itt, hogy segítsetek az információk fényét felragyogtatni ezen világ elsötétült folyosóin. Eljön majd a nap, és ez most egyre nyilvánvalóbban előbb érkezik, mint utóbb, hogy mindannyian újra teljes mértékben rájöttök, kik is vagytok valójában. Nem fogjuk elrontani a meglepetés ünnepet, úgy látjuk ezt, mint egy nagyon izgalmas csúcspontját ideutazásotoknak, egy utazásnak, mely keresztülvitt benneteket egy kegyelmi állapoton, ahol biztonságosan elzártátok az összes emlékét annak, kik vagytok, kik mind a barátaitok és családotok, valamint az összes múltbeli tapasztalataitokat. Ez figyelemre méltó törekvés, olyan, ami nem túl sokszor tapasztalható itt, ebben a világegyetemben és kívánjuk nektek, szeretteinknek, élvezzétek minden pillanatát ennek az élménynek a kiteljesedésig. Minden tőlünk telhetőt megteszünk – mint azt megígértük nektek sok évvel ezelőtti indulásotok előtt – és engedjük, hogy élvezzetek a legteljesebb állapotában mindent, amennyire lehetséges ebből a ritka csemegéből.

Az egyik élvezet, ami el van raktározva számotokra: a pillanat, amikor a darabkáit és részeit igaz valótoknak és múltatoknak megosztjuk veletek, és valóban megkapjátok és felismeritek őket és összerakjátok a gyönyörű kirakós darabjait. Segítünk nektek tervünk ezen részével telepatikus, és sok esetben nem telepatikus úton, megosztva a tippeket és nyomokat veletek. Élvezzük ezt a részét küldetésünknek, talán még jobban mint más részeit a küldetésnek, egyszerűen azért, mert annyira szórakoztató választani egy utalást, a nyomot elküldve azt szeretteinknek, és látni, nemcsak megkaptátok azt, de felismertétek, és sok esetben nagy örömet éltetek át az ajándék fogadásával.

Azért is boldogok vagyunk, mert sok „köszönöm”-öt kapunk cserébe ezen ajándékokért és nagyra értékeljük ezt, és csodálatosan érezzük magunkat tőle, és ez emlékeztet bennünket arra, miért szeretünk annyira benneteket, és milyen nagyon hiányoztok.

Hamarosan újra együtt leszünk mindannyian – ez tagadhatatlan. Küldetésünk veletek most együtt lendületet gyűjteni, és elérni a maximális sebességet, itt most nincs megállás, a cabal bűnszövetkezet tagjainak és beosztottainak letartóztatásai csupán egy kis darabja ennek a hatalmas műveletnek, azonban ez a központi elem. Ez a kezdő dominó, mely lehetővé teszi a több száz, sőt ezer dominó leborulásának sorozatát, szépen egy helyre, és az ennek megfelelő, helyénvaló időzítéssel. Ellátunk benneteket információkkal teljesen párhuzamosan és frissítve a jelen ügyekben, mert úgy érezzük, ez talán mostanában a legfontosabb, megosztani az információkat veletek, és nem akarjuk ezt az igazságot megtagadni tőletek napi szinten, beszélve veletek sok egyéb más ügyről.

Azt kívánjuk, hogy manapság összpontosítsatok ezen letartóztatásokra, és csak mostanra hagyjátok el néhány más feladatotokat mint Fénymunkások, úgymint videók megosztása jelenlétünk bizonyítékairól, mert nem szeretnénk egy pillanatra sem, hogy ez a hihetetlen esemény észrevétlen maradjon oly sok ember számára.

Jelenleg még nem kaptunk megerősítést arról, hogy a fő- és kisebb sodratú sajtóorgánumaitok hajlandók-e részt vállalni ebből, és lehozzák-e ezen eseményeket, melyek zajlanak szerte világotokon az igazságszolgáltatásban. Ez meg fog változni, ebben biztosak lehettek. Az egyik legnagyobb akadály ezen események média általi felfedésében a félelem, mert fenyegetéseket küldtek szét az osztályvezetők és sok férfi és nő részére szerte néhány sajtóorgánumban. Szeretnénk most elmondani, hogy védelmet ajánlunk azoknak, akik úgy döntenek, szilárdak maradnak, szembenéznek a félelemmel és teszik azt, amit teljesen helyesnek éreznek éppen és annyira szükségesnek itt ebben a világban segíteni és felszabadítani az embereket és bolygótokat egyszer és mindenkorra a zsarnoki uralkodók szorításából, akik túl sokáig – egész mostanáig – elnyomták a védteleneket.

Figyelemmel kísérjük ezeket a helyzeteket, és elmondjuk megteszünk mindent, hogy megvédjünk benneteket, és nem hagyjuk, hogy bántódásotok essen. Van nagyon jól bevált módszerünk, fejlett biztonsági és védelmi rendszerünk, útjára indítottuk teljes gyalogságunkat őrködni felettetek, figyelmi benneteket – a férfiakat és nőket világotok médiájában – és megvédünk benneteket minden bajtól, amit bárki is kíván okozni nektek. Mindent megteszünk, amit tudunk ennek a biztonságnak és védelemnek a felajánlásával, és elmondjuk nektek, hogy a múltban már felajánlottuk ezt a fajta védelmet más világok lakóinak hasonló helyzetekben, és teljes mértékben sikeresek voltunk védelmezésében minden egyes léleknek, aki csak érintett volt a sok különböző műveletben. Minden követ megmozgatunk, hogy segítsünk nektek ezen a módon, ha úgy döntötök, megteszitek azt, amiről tudjátok meg kell tenni, hogy lehetővé váljon az, hogy ismét újra a szabadság uralkodjon ezen a világon.

Védelmezőitek vagyunk, barátaitok és magasabb dimenziós családotok és mindent megteszünk azért, hogy megvédjük és oltalmazzuk a mi szeretett családunkat.

Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szövetsége.


Csatornázta – Greg Giles
Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Katherine

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/


Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_07.htmlAll Galactic Channellings and translations are available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

*
A Fény Galaktikus Szövetségének üzenete 2012. 07. 09.

Gyorshír – letartóztatások gőzerővel

Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Message from the Galactic Federation of Light 7/9/12 ‘News Flash: Arrests in Full Swing’


Szélsebesen lovagolni most, tudván, hogy amit már oly régóta reméltek az emberek most folyamatban van teljes mértékben, hatáskörben és eltökélt szándékkal, és hogy ez a hadjárat cabal bűnszövetkezetetek összes tagjának és társainak letartóztatására és eltávolítására közösségetek soraiból most gőzerővel folyik, nem lassul, és nem fullad kudarcba a betakarítása az eredményeknek számotokra. Eredményei az alkotó megjelenítéseteknek [manifesztációtoknak] gondolataitokon, szándékaitokon, szavaitokon, cselekedeteiteken és álmaitokon keresztül. Ez az, ahogyan működik, és ahogyan mindig is működött itt bolygótokon, nem számít milyen dimenzióban tartózkodott planétátok az idő adott pillanatában.

Nem sokat számít. melyik dimenzióban találjátok magatokat bármely adott pillanatban, ahogy mindig is rendelkeztetek a képességgel megteremteni bármilyen élményt, amit kívántatok magatoknak. Erre fontos mindig emlékeznetek, mert bár itt lesz a kiindulási pont ezen dimenzióban más dimenziós célpontok felé, azok, akik itt maradnak közületek folytatni tanulmányaikat és megtapasztalásaikat a testben, meg kell érteniük, hogy ti is megtapasztalhattok és meg is fogtok tapasztalni bármit, amit kívántok, és az, amit nem kívántok, nem kell megtapasztalnotok, hiszen semmi sem kényszerít rá erre benneteket. Bármi is az, amit teremtettél magadnak, vagy teremtettetek magatoknak, azt kapjátok és ez nem bonyolultabb ennél. Tegyetek meg minden tőletek telhetőt, hogy mindig emlékezzetek erre, nem számít, merre vezet számotokra az út, előre és bárhová utaztok, legyen az egy sokkal kellemesebb, gyümölcsözőbb és tudatosan teremtett élmény számotokra.

Itt az ideje, hogy a cabal bűnszövetkezet tagjainak és társaiknak letartóztatásai keresztülsugározzanak fő sajtóorgánumaitokon. Ezen letartóztatások gőzerővel folynak, nagyon örülünk, hogy beszámolhatunk nektek róla. Amire szükség van az, hogy világotok lakói értesüljenek arról, mi történik körülöttük. Sajtóorgánumaitok nagyon fontos elemét képezik ennek a teljes műveletnek, hiszen fontos, hogy annyi tapasztalatot kapjatok ezen eseményről, amennyi lehetséges és megértsétek, hogy ez szabadulás elnyomóitoktól, amit ők teljes virágában és kiviruló formában kapnak, mint egy csodálatos ajándék csokrot Teremtőjüktől. Most azt kérjük, hogy minden – és nem csak néhány – sajtóorgánum, akivel volt előzetes tárgyalásunk és elértünk egy baráti viszonyt, folytassák most azzal, amit kijelentettek, hogy tennének, ha ezek a letartóztatások elkezdenek megnyilvánulni itt világotokon. Azok számára üzenünk a médiából, akik olvassák e sorokat [és tudjuk, van sok mozgó és felrázó világotok globális sajtóján [médiáján] belül, akik követik ezen üzeneteket csatornáinkon keresztül] kérünk benneteket, tegyétek meg, amiről biztosítottatok bennünket, hogy megcselekeditek.

Nincs jobb idő most várni, mert ezek az események kibontakoznak, mialatt olvassátok e sorokat és nem lesz egy jobban folyó zuhataga a mozgásnak, mint ebben a pillanatban. Arra kérünk benneteket, találjátok meg a bátorságot, ami belül van mindegyikőtökben, és még az erőszak fenyegetéssel szemben is álljatok egyenesen, keményen hitetekben és tegyétek azt, amiről mélyen legbelül tudjátok, az egyetlen helyes dolog megcselekedni és ezt meg kell tenni, hogy láthassátok az emberek teljes szabadságát világotokban.

Az emberek beszélnek. Felébredtek és követelték azt, hogy most szabadítsák meg őket fogva tartóiktól és elnyomóiktól, és ezen a végzésen [dekrétumon] keresztül, ez az, ami most történik világotokban, és ők megérdemlik a jogot, hogy első kézből tanúi legyenek ennek, és nem másodlagos csatornákon át vagy bármely más módon. Ti – férfiak és nők – a médiában vagytok az emberek szemei és fülei sok esetben. Felesküdtetek, hogy iparotok eszményét, erkölcsét és a feddhetetlenségét védelmezitek, mely életbevágó ütőere bármely civilizáció életének. Ebben az Univerzumban nem léteznek civilizációk információk megosztására szolgáló eszközök nélkül lélektől lélekig, kultúrától kultúráig, nemzettől nemzetig vagy bármely pontig egy bolygón. Ez a világ nem egyedülálló a maga média szerkezetével és kommunikációjával, ez biztos. Ami egyedülálló ezen a bolygón, az a szint, amennyire a sajtót [médiát] ellenőrizte a sötét oldal, ezt bizton állíthatjuk, mert meglátogattunk és figyeltünk világokat Galaxisunk szerte és azon túl az egész Világegyetemben, és még soha ezelőtt nem láttunk annyi sok széles média és kommunikációs utat, ami teljes egészében egy piramis szerkezete a hatalomnak, ellenőrzésnek, befolyásnak és a meggyőzésnek.

Azt kérdezzük tőletek, nem ez az ideje, hogy megszabaduljatok az elnyomóitoktól? Nem ez az idő arra, hogy megszabadítsátok szakmátokat az azt szerető és ellenőrző sötét egyénektől, akiket semmi más nem hajt, mint vágyuk több erőre, ellenőrzésre, vagyonra, pusztításra és káoszra?

Nem érkezett még el a nap, amikor itt az ideje állásfoglalásotoknak és teljesíteni ünnepélyes eskütöket, amit tettetek, amikor elfogadtátok pozícióitokat, ami oly nagy jelentőséggel bír szakmátokban? Egy szakában melynek kezeskednie kell arról, hogy az embereket az igazságról tudósítja jelentéseitekben? Van számos nagyszerű férfi és nő a [média-] sajtószakmában, aki kiállt a feddhetetlenségért, az igazságért és a becsületért, és ezek a nevek be fognak vonulni a történelembe, azért amit tettek, és azért amiért kiálltak, és azt mondjuk most nektek, ezek azok a férfiak és nők akik ma hordozzák az erőt, feltárják az igazságot amelyet túl hosszú ideje eltitkoltak. Nincs itt az ideje, hogy hozzáadjátok neveteket ezen listáihoz a becsületnek, szolgálva szakmátokat és bolygótok lakóit?

Ismételten biztosítunk benneteket arról, hogy mi, a Fény Galaktikus Szövetsége megteszünk mindent, amit lehet, médiátok / sajtótok minden egyes tagjának megvédésére, mint ahogy eddig is és ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Sok magasan fejlett technológiánk van, amit alkalmazunk, hogy felügyeljen és megvédjen benneteket, ahogy ezek a letartóztatások előre haladnak. Amit szeretnénk látni az, hogy valaki sajtóorgánumaitokból megragadja a gyeplőt, és kiadja a jelet beosztottainak arra, hogy elérkezett az idő megtenni azt, ami számotokra a legjobb, és leadják a híreket, az igazságot és futótűzként terjesztik szerte világotokban a szót, mert azok, akik elnyomták az emberiséget évtizedekre, sőt évszázadokra, most össze lettek terelve, letartóztatva és bebörtönözve várnak a bírósági tárgyalásukra az emberiség ellen elkövetett bűneik miatt.

Arra kérünk benneteket, a kihívásra emelkedjetek fel! Tudjuk, hogy teljesíteni tudjátok. Néhányatokkal személyesen találkoztunk, és tudjuk, mire vagytok képesek, és nincs semmink csupán a remény, hogy válaszoltok erre az előttetek álló kihívásra, meghódítjátok, azt és ez az, amiért hozzátok fordultunk az első helyen. Figyeljük, hogy látunk-e a mozgást a frontotokon, és újfent nagyon köszönjük erőfeszítéseiteket és szándékaitokat, lendületeteket és eltökéltségeteket, amit ilyen csapásokkal szemben tesztek, amikor tudjátok mit kell tenni.

Lélekben veletek vagyunk, és jelenleg a fizikai síkon is, és felajánljuk az álcázási védelmünket felettetek.

Mi vagyunk a Fény Galaktikus Szövetsége.


Csatornázta – Greg Giles
Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Katherine

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/


Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_09.htmlAll Galactic Channellings and translations are available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

*


 
A Fény Galaktikus Szövetségének üzenete 2012. 07. 10.

Letartóztatás letartóztatás hátánCopyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
Message from the Galactic Federation of Light 7/10/12 ‘Arrest After Arrest’


Eszeveszetten rohan most a fejlődés az emberiség felé egy új, jobb, biztonságosabb, békésebb, termelékenyebb, gondoskodóbb, határozottabb, igazságosabb és gazdagabb módjával a létezésnek. Ezért jöttünk ilyen messzire veletek, kedves fivéreink és nővéreink, és biztosíthatunk benneteket, hogy folytatjuk a sétát veletek az utolsó mérföldön is. Nem fogunk megállni és nem hagyjuk, hogy nélkülünk haladjatok előre, útmutatásunk, segítségünk, védelmünk, szeretetünk nélkül, mely miatt veletek utaztunk lépésről-lépésre és kéz-a-kézben sok eonon keresztül az időben, és sohasem terveztük, vagy állt szándékunkban megszüntetni közös utunkat egy fokon vagy egy napon.

Folytatni fogjuk, Drágáink, az utazást előre veletek, csupán nálatok mi sokkal jobban ismerünk és érzékelünk a működtetés, segítés, irányítás és vezetés helyett az észleléseitek és érzékeitek éterein túl. Oly sokan vagytok immár teljesen tisztában jelenlétünkkel, és megértitek nagyon jól, milyen kapcsolatban állunk azzal, akik vagytok, és ez már egy örömteli újraegyesülés több szinten is számunkra. Találkozni dimenzióink összeolvasztásához a következő lépés, és ez egy olyan lépés, amit buzgón siettetünk, várva eljöttét és minden nap tervezve. Már annyira közel járunk az újraegyesítéshez veletek, ahogy a cabal bűnszövetkezet napjai egyre gyorsabban fogyatkoznak, amint a férfiak és nők az első vonalban haladnak előre, és továbbléptek a játékban letartóztatást letartóztatásra halmozva igen nagy számban, mert figyelemmel kísérve ezeket a helyeket, borzongva készülődünk arra, ami biztosan a következő lépésként történik. Ez a leszállásunk világotokra, benneteket köszönteni szemtől-szemben, és kezdődhet a sok tervezetünk, ami módosítja világotok sorsát, és segíti azt felemelni magasabb állapotába, egy intergalaktikus közösségbe, ami a fesztelenségen és örömön, a hatékonyságon és biztonságosságon, a tisztaságon és megtisztultságon, a szereteten és barátságon, az együttműködésen, szellemen, közösségen és összetartozáson alapszik. Ezek az alapkövei egy magasabb dimenziós társadalomnak, és ezek azok a magok, amit mi veletek együtt elültetünk majd szerte az új gazdagított világotok új termékeny talajába.

Oly sok meglepetést tartogatunk számotokra Drágáink, és éppen csak türtőztetni tudjuk magunkat, mert annyira megörültünk nektek, mint már vártuk és várakozással tekintettünk az újraegyesülésre veletek, pontosan a saját családunkra, olyan nagyon sokáig. Közületek sokan voltatok részei családunknak sok életen keresztül, nem tértetek vissza hozzánk minden inkarnáció után, hanem tettetek egy kitérőt, és visszajöttetek ide, még egy körre a fizikai világba, megszerezni minden bölcsességet, megértést és tapasztalatot itt, ahol a tanulási görbe sokkal élesebb, mint ahol mi lakunk a magasabb birodalmakban, ahol az élet egy sokkal állandóbb lejtő, ahol erősebb visszaesések a lét állomásokban nem tapasztalhatóak meg, és nagy szerencsétlenségek sem mutatkoznak, mely sok esetben elvezet egy fejlett és gyorsított tanulási folyamathoz. Ez az amiért sokan közületek idejöttek erre a sziklás hullámvasútra, amit Földnek hívtok, azért ide, mert a vakmerő emberek – mint ti magatok is –a legtöbbet hozhatják ki egy rövid időkereten belül magukból, és felgyorsíthatják növekedésüket és érettségüket úgy, mint egy örök szellemi lény, egy soha véget nem érő törekvésben a több tudásra, bölcsességre, tapasztalatra és örömre az életben, a szerelemben, a művészi kifejezésben és sok más úton, melyet annyira szerettek megutazni. Sokatoknak ez a szokatlan útja a felfedezésnek, a végéhez közeledik. Ez egy boldog befejezés számotokra, egy örömteli befejezés, egy sikeres és még csodálatosabb befejezése utazásotoknak, mely oly távolra sodort benneteket tőlünk, habár valójában sosem voltunk egy lépésnél távolabb tőletek, mert veletek voltunk utatok minden lépésénél. Soha nem hagynánk benneteket egyedül utazni, ha nem ezt kívánjátok, és azt mondjuk nektek, hogy épp ez az, amit legtöbben akartatok. Azt kívántátok tőlünk, legyünk itt veletek az út minden lépésénél, vezessünk, gyarapítsunk, gondozzunk, védjünk benneteket, mert kívántátok az érzékelését egyedül utazásotoknak, egy titokzatos és néha veszélyes és nagyon kiszámíthatatlan világon keresztül, azonban láttátok előre, és megértettétek, az a legjobb, ha egy életvonalatok van, ha úgy akarjátok, van egy tartalék terv, hogy biztosak legyetek benne, törődnek veletek, gondoskodnak biztonságotokról, és azt kívántátok soha ne érjen baj benneteket, szeretteiteket, barátaitokat valójában, és ez az amit mi biztosítottunk nektek sok különböző utazásotok során a fizikai létben.

Sokan közületek most visszatérnek közénk, és mi annyira várjuk ezt a különleges és csodálatos alkalmat, és azt mondjuk nektek, hogy ha ez a nap holnap érkezik már. Sikeresek voltatok majdnem mindenben, amit kitűztetek magatok elé teljesítésre, és bár sokkal többet jelent számotokra, hogy tapasztalatot szerezzetek, tanuljatok valamiből, győzzetek valami felett, azt mondjuk nektek, hogy ti mindannyian már nyertesek vagytok, és most játszotok a „ház pénzével”, mert közületek már senki sem veszíthet. Ez mind egy győztes-győztes helyzet. Cabal bűnszövetkezetetek tagjainak és munkatársainak letartóztatása talán a legnagyobb mérföldkő nektek embereknek, és mind megérdemlik részüket, és ezzel a becsülettel, és e teljesítményetekkel sok megszámlálhatatlan ajtó fog most megnyílni előttetek és az emberiség előtt. Ezen ajtók mögött vannak látványos, csodálatos, szép, megigéző és varázslatos dolgok.

Nem akarjuk elrontani a meglepetéseket, mert imádjuk látni az arcotokat, amikor ajándékot kaptok, és mi tudjuk igazán, mennyire értékelitek ezeket a gesztusokat. Így ma csupán azt mondjuk el nektek, hogy annyi minden vár rátok, ami nem része az életeteknek, hogy akkor lehettek ezzel boldogtalanok, ha nem lesz meg az erő és a lehetőség a teljes átváltoztatásra egy alternatíva, ami bizonyára még nagyobb örömet, élvezetet és könnyebb létezést fog hozni, egy létezést, mely időnként nagyon keményen bánik veletek fizikailag, szellemileg, érzelmileg és lelkileg is, azonban el kell mondanunk nektek, mindezen szempontok alapján lesztek oly sokkal erősebbek az itteni tapasztalatokon keresztül, és minden egyes pillanat – ha még fájdalmat okozott is – megérte a fáradságot, és tisztán fogjátok ezt látni, amikor a fátyol fellebben a közeli napokban, egy nap mely egyre közeleg, hogy ti – a Föld lakói – felléptek és meghozzátok talán a legnagyobb döntést, amit valaha is hoztatok, és fogtok hozni, és ez az, hogy elbontjátok az elemeket világotokon, ami okozta a sok fájdalmat, bánatot, pusztítást, nyomort és a küzdelmet a nehézségekkel.

Ez valóban figyelemre méltó cselekedet tőletek és kívánjuk, hogy élvezzétek ki ezt a pillanatot a maga teljességében, mert a letartóztatások óráról-órára és napról-napra folytatódnak. Mi fogunk benneteket – míg médiátok csatlakozik az ünnepléshez – tájékoztatni és folytatni a megosztását veletek ezen kétségkívül apró és rövid frissítéseknek a letartóztatásokról, ahogy ezeket a szavakat halljátok tőlünk többször naponta, hisszük elkezdenek magukba mélyedni és még többen fogjátok hinni, hogy ezek a letartóztatások ténylegesen folynak, mint ahogyan sohasem tévesztenénk meg benneteket semmilyen módon, alakban vagy formában, különösen egy ilyen nagy fontosságú és jelentőségű ügyben mint ez.

Itt vagyunk, mint ahogyan mindig is voltunk veletek, közvetlen mellettetek és felettetek, és nem engedtük, hogy baj érjen benneteket, amíg tehetünk valamit ez ellen.

Mi vagyunk a családotok és barátaitok, a Fény Galaktikus Szövetsége és hamarosan találkozunk.
Ámen


Csatornázta – Greg Giles
Copyright © 2012 Greg Giles. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Katherine

Fényvilág Press
http://fenyvilag.blogspot.com/


Source / Forrás: http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_10.htmlAll Galactic Channellings and translations are available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

2 megjegyzés:

FotoZen írta...

Az az örömteli, hogy konkrétumokkal is alátámasztja a "csatornázó" a tartalmat.
Így aztán nagyon hihető a sztori.

Dombi Katalin írta...

Egyelőre ez van. De mégis mi lehetne a konkrétum, ami alátámasztaná az infókat? A média híradása? Akkor hihetővé válna? mert az szokta idáig is az igazat, a valóságot közvetíteni számunkra? Viszont megértem a kételkedést. Eddigi bevett szokásaink és gondolkodásmódunk szerint ez teljesen valószerűtlennek tűnik akkor, ha az ember elzárja a saját csatornázó képességét, ill. nem hajlandó megnyitni, ami zárva volt eddig. Mindenkiben van egy olyan képesség, hogy kapcsolatba tud kerülni a Forrással. Nevezhetjük ezt intuíciónak, vagy megérzésnek. Van aki hallja, mások egyszerűen csak tudják, mert a szívükkel érzik belül az igazságot.Ott olvasható az üzenetek után, hogy "Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!" Amíg viszont a megszokások és a racionális gondolkodás segítségével az elme ural minket, addig nem halljuk a szív szavát.De semmi gond. Nem kell, hogy egyezzen a véleményünk és köszönöm az észrevételt. Biztosan másoknak is van hasonló véleményük. Jó ha beszélünk róla.